Donació del cos a la Ciència

 Descarregar Pdf
 

L'estudi de l'anatomia és un dels aspectes més importants dins de la formació mèdica. La seva importància no es pot subestimar, ja que el coneixement estableix la base per a la investigació mèdica i la millora dels tractaments actuals. L'aprenentatge de l'anatomia es basa fonamentalment en l'estudi del cadàver humà. Així, la decisió d'una persona de donar el seu cos per a la docència i investigació anatòmiques és considerada com una contribució vital per a la comprensió i l'avenç de la ciència mèdica general. La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual, en el moment de la defunció, la persona cedeix el seu cos per a la docència i la investigació en l'àmbit de l'anatomia humana i la medicina.

 

 1. Com es fa el procés de donació?

S'han de tenir els següents requisits:

 • S'ha de ser major d'edat.
 • S'ha d'estar en ple ús de les facultats mentals.
 • La donació s’ha de fer mitjançant l’elaboració del Document de Voluntats Anticipades (DVA) i el seu posterior registre en algun d’aquests llocs:
 • Una vegada s’enregistri el Document de Voluntats Anticipades (DVA) cal demanar cita (dia i hora) en l’Àrea d’Anatomia Humana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, adreçant-se al correu: disseccio@fmedicina.udl.cat o trucant al 973 70 24 00 // 973 70 22 90. Caldrà portar una còpia del DVA anteriorment registrat i una fotocòpia del DNI.
 • Un cop els passos anteriors s’hagin realitzat correctament, el Carnet personal de Donant serà lliurat a la mateixa Facultat.

Per tal de formalitzar el document de voluntats anticipades, podeu descarregar-vos els fitxers següents:

 

 1. Què cal saber sobre el procés de donació?
 • La donació és un acte personal, voluntari i totalment altruista.
 • En cap cas ni el donant ni la seva família rebran compensacions econòmiques per la donació del cos a la ciència.
 • Els cossos donats es destinen a la docència i la recerca, i es poden obtenir imatges amb la mateixa finalitat docent i d’investigació, sempre respectant la privacitat mitjançant la ocultació de la identitat, i mai tenen un ús diferent dels esmentats.
 • La persona donant ha d’informar la família i les persones que l’atenguin de la seva voluntat de donar el cos perquè sàpiguen com han d’actuar.
 • La donació implica que, un cop es produeix la defunció, el cos ha d’arribar a la sala de dissecció amb la major rapidesa possible abans que no hagin passat vint-i-quatre hores. Això implica que no es pugui fer la vetlla o l’enterrament del difunt.
 • Si la defunció es produeix a Lleida capital, el trasllat del cos del donant des del lloc on es produeix la defunció fins a la sala de dissecció és assumit per la Unitat d’Anatomia Humana de la Facultat de Medicina (sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries).
 • En qualsevol cas, la Unitat d’Anatomia humana es reserva el dret de revocar una donació per algun dels criteris d’exclusió:
  • Quan la comunicació de la defunció es demori més de 24 hores.
  • Quan es requereixi la pràctica d’autòpsia judicial o clínica per mort accidental o qualsevol altre motiu.
  • Logístics, derivats de l'espai o del temps.
  • Patir una malaltia infecto-contagiosa (VIH, hepatitis, tuberculosis, COVID-19, etc.).
  • Obesitat mòrbida o caquèxia.
  • Si prèviament ha existit donació d’òrgans per transplantament (excepte en el cas de donació de còrnies).
  • Per intervenció quirúrgica major, amputacions o cremades greus.
  • Manca de registre en el Servei de Donació del cos de la Universitat de Lleida.

En el moment de la defunció cal que, abans de 24 hores, la família o responsable legal es fiqui en contacte amb:

 • Serveis Funeraris de Lleida, telèfon 639369376 (actiu 24 hores)
 • Facultat de Medicina de Lleida, telèfon 973702400 (actiu 24 hores)
 
   Darrera modificació: