Centres de Recerca

L'IRBLleida és un Institut de Recerca de la xarxa CERCA en el que participen la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l'IRBLleida està compromés en avançar en la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d'ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que facilitin aquesta tasca.

Institut de Recerca Biomèdica – IRB LLEIDA -