UNITATS DOCENTS

 Descarregar Pdf

La Facultat de Medicina té dos seus o espais on es desenvolupa l'activitat docent i científica: l'un ubicat al recinte de l'Hospital de Santa Maria i l'altre, a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

 

La seu central de la Facultat de Medicina està situada dins el recinte de l'Hospital de Santa Maria, on, a més de les unitats administratives i el Deganat, s'imparteixen els primers cursos del grau de Medicina i els graus de Ciències Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica. A més, en aquest espai hi ha la biblioteca del Campus de Ciències de la Salut, la sala d'estudis, el servei d'informàtica, les aules d'informàtica, els laboratoris de pràctiques, la sala de dissecció, l'osteoteca i l'Aula Magna. 

 

Facultat de Medicina(Seu Central)

 Facultat de Medicina (Recinte de l'Hospital Santa Maria) : C/ Montserrat Roig ,2 - 25008 Lleida

 

Hospital Santa Maria

Hospital Santa Maria: Alcalde Rovira Roure, 44 - 25198 Lleida

 

Un altre espai és la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, ubicada dins el recinte d’aquest hospital, on s’imparteixen els cursos superiors dels graus de Medicina i de Ciències Biomèdiques.

El nou edifici, inaugurat el 2008, té un disseny amb espais per dur a terme la metodologia docent que deriva del Pla de Bolonya, una sala d’estudis, tres aules informàtiques, una aula de simulacions i d’habilitats clíniques. En aquest espai també estan ubicats els Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina Experimental, Medicina i Cirurgia.

 

Unitat Docent i Edifici Annex

Recinte de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova(HUAV) i de l'Institut de Recerca Biomèdica(IRB): Rovira Roure, 80 - 25198- Lleida

 

 

 

En l'edifici annex a la Unitat Docent de l'HUAV, l'edifici Biomedicina I, hi ha l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida on hi trobareu la unitat administrativa i la major part dels grups de recerca que formen part de l’IRBLleida.

 

 

 

Uns altres dispositius docents que participen de forma activa en  la formació dels estudiants del Grau de Medicina  són els Centres d’assistència primària de Lleida (CAPs).

 

   Darrera modificació: