Descarregar Pdf

Futurs-alumnes

Informació i Orientació Universitària (IOU) és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari.

 
 
A més d’aquest caràcter informatiu, de difusió i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, la unitat  duu a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta formativa dels estudis que ofereix la UdL , activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la UdL , el suport a estudiants amb necessitats educatives especials ( Programa UdLxtothom), el Servei d'Atenció Psicològica i el Servei de Suport Psicopedagògic.

 

INFORMACIÓ DELS GRAUS I MÀSTERS DE LA FACULTAT DE MEDICINA

 

GRAU EN MEDICINA

GRAU EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

MÀSTER EN INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA

 

 

   Darrera modificació: