Serveis

 Descarregar Pdf

La Facultat de Medicina i els edificis annexos del Campus de Ciències de la Salut disposen dels següents serveis a l'abast de l'estudiantat:

 • Sala de dissecció i osteoteca
 • Biblioteca i sales d'estudi
 • Menjador

Així mateix en el Campus de Ciències de la Salut, s'hi ubiquen alguns dels Serveis Científico tècnics de la Universitat de Lleida que donen suport als grups de recerca:

SALA DE DISSECCIÓ I OSTEOTECA

L'estudi de l'anatomia és un dels aspectes més importants dins de la formació mèdica. La seua importància no es pot subestimar, ja que el coneixement estableix la base per a la investigació mèdica i la millora dels tractaments actuals. L'aprenentatge de l'anatomia es basa fonamentalment en l'estudi del cadàver humà. Així, la decisió d'un individu de donar el seu cos per a la docència i investigació anatòmiques és considerada com una contribució vital per a la comprensió i l'avenç de la ciència mèdica general. La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual, en el moment de la defunció, la persona cedeix el seu cos per a la docència i la investigació en l'àmbit de l'anatomia humana i la medicina.

Instal·lacions

Les instal·lacions per a l'aprenentatge de l'anatomia humana de la Facultat de Medicina de Lleida consten de: Un espai d'osteoteca, amb 6 taules hexagonals d'estudi (12 peces modificables), 4 negatoscopis (2 de 4 cossos i 2 de 2 cossos), un sistema de projecció per ordinador (ordinador, canó i pantalla), connexió a Internet (Wi-Fi) i una pissarra. Una sala de dissecció amb tres estances:

 • Àrea d'entrada i sortida, amb penja-robes i rentamans.
 • Àrea docent, amb taules de dissecció (amb plènum de ventilació i il·luminació), una taula de microdissecció, negatoscopis (de 4 cossos cada un), sistema d'audiovisuals connectat a internet.
 • Àrea tècnica, amb tots els aparells i dispositius necessaris per preparar i emmagatzemar els cadàvers i les disseccions (incloent-hi les cambres frigorífiques amb sistema de safates) 

 


Activitats que s'ofereixen

Les activitats que es porten a terme a la sala de dissecció i a l'osteoteca consisteixen en:

 • Pràctiques d'anatomia humana per als estudiants de les assignatures que imparteix l'Àrea d'Anatomia i Embriologia Humana en diverses titulacions, principalment Medicina.
 • Disseccions lliures dels estudiants de Medicina tutorades per professors de l'àrea
 • Disseccions lliures de metges que vulguin aprofundir en el coneixement d'alguna regió anatòmica concreta o d'alguna tècnica quirúrgica específica

Per accedir a les activitats d'aquestes dependències, cal dirigir-se al personal docent de la unitat responsable de l'activitat o directament al coordinador de la sala de dissecció i l'osteoteca.

Història

La dissecció de cossos humans constitueix un dels recursos docents més antics utilitzats en l'aprenentatge d'anatomia. La tradició de la dissecció es remunta a l'època d'Hipòcrates (Grècia, segles VI-IV aC) i, més tard, es va constituir com una pràctica reglada a l'escola d'Alexandria (Egipte, al voltant del segle III aC), on l'estudi de l'anatomia humana es fonamentava en la dissecció de cadàvers (Laín Entralgo, 2001).

Segles després de la regressió i l'abandonament de la dissecció a causa de les prohibicions religioses, aquesta pràctica va tornar a aparèixer a Europa a finals de l'edat mitjana en diverses universitats (primeres universitats europees o Studium Generale), en què destaca la de Bolonya (fundada en 1158), que va ser la primera que va iniciar disseccions humanes públiques en 1302 (Nogales-Espert, 2004). A la Facultat de Medicina de l'Estudi General de Lleida, fundada l'any 1290 per Jaume II, és on es van practicar les primeres disseccions de cadàvers a la Península, des del 1391 (Nogales-Espert, 2004), i la primera autòpsia legal (Camps i Clemente, 2001; Díaz de Terán, Rev. Arbil 89).

L’aprenentatge de l’anatomia a la UdL al segle XXI

Avui dia, la millor eina didàctica per aprendre anatomia continua sent la dissecció de cadàvers, però l'elevat cost d'aquesta pràctica i la manca de professionals han obligat moltes facultats a treballar amb programari i a fer pràctiques amb models anatòmics. La Facultat de Medicina de Lleida, fidel a la seua tradició, té unes instal·lacions modernes que permeten oferir pràctiques de dissecció d'una excel·lent qualitat als seus alumnes. Adaptada als temps, l'ensenyament de l'anatomia a Lleida no solament inclou l'estudi de cadàvers i peces dissecades, sinó també l'estudi de seccions anatòmiques i de les seues corresponents imatges mèdiques (tomografia i ressonància, entre altres).

A més a més, a l'osteoteca annexa a la sala de dissecció els alumnes disposen de models anatòmics i poden estudiar les peces òssies que constitueixen l'esquelet humà, i aprenen així a reconèixer-ne l'estructura normal en imatges radiològiques. Aquest espai té un disseny d'aula-seminari i està destinat a la realització de seminaris, activitats formatives complementàries a la dissecció i pràctiques relacionades amb l'aparell locomotor i altres sistemes. També hi ha material informàtic per complementar l'estudi anatòmic.

BIBLIOTECA I SALES D'ESTUDI

Biblioteca Jaume d'Agramunt de Ciències de la Salut

Va ser inaugurada en la seva nova ubicació dins l’Edifici de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia el 26 de febrer de 1999 i l’abast temàtic del seu fons comprèn matèries de les diferents branques de la medicina, la infermeria, la fisioteràpia, la nutrició i la dietètica, la psicologia, així com les ciències biomèdiques.

L'estiu del 2020 la Biblioteca de Ciències de la Salut, dipositària del Fons del cardiòleg lleidatà Roc Pifarré, rep una donació econòmica per part de la seva vídua, la Sra. Teresa Ribalta, que s'inverteix en la millora dels equipaments bibliotecaris i en incrementar el seu fons bibliogràfic.

Fruit d’aquesta donació durant l’estiu del 2021, la biblioteca executa unes obres de millora que permeten transformar i reorganitzar els seus espais i crear dues noves sales de treball col·laboratiu.

 

Té una superfície total de 722 m2 i 206 llocs de lectura distribuïts entre:

 • 154 seients d'estudi individual
 • 26 seients en espais de treball en grup (Sala Roc Pifarré, Sala Teresa Ribalta i Sala “La Consulta”)
 • 7 seients amb equipament informàtic
 • 19 places en zones de confort (zona d’estudi informal, zona de descans i butaques individuals en diferents espais de la biblioteca)

Està distribuïda en dues plantes on s’hi poden trobar:

Planta 0:

 • Taulell d’informació i préstec
 • Ordinadors de sobretaula
 • Dos espais per a realitzar treballs en grup: Sala Roc Pifarré amb una capacitat per a 16 persones i la Sala Teresa Ribalta amb una capacitat per a 8 persones
 • Una àmplia zona d’estudi individual, una zona d’estudi informal i una zona de descans
 • Fotocopiadora i escàner

Planta -1:

 • Fons bibliogràfic
 • Fons de reserva
 • Fons Dr. Roc Pifarré
 • Fons de Revistes
 • Zona d’estudi individual
 • Espai “La consulta” on es podran realitzar pràctiques de consulta clínica, fisioteràpia, gravacions, etc.

Entre els serveis que ofereix la biblioteca destaca el servei de préstec, el tecnopréstec (portàtils, tablets, usb, auriculars, calculadora, ...), accés als recursos electrònics, préstec de sales de treball, sessions de formació d’usuaris, entre d’altres. Oferim suport als estudiants en la cerca i l’ús de la informació, suport al professorat en l’accés als recursos docents i també oferim suport i assessorament per publicar i difondre la producció científica i acadèmica de la Universitat en diferents repositoris.

 

 
 

Sales d'Estudis

 

La Facultat disposa de dos aules excel·lents d’estudis, còmodes, lluminoses i molt agradables que estan sempre plenes d’estudiants treballant-hi. Una d’aquestes sales està ubicada a la seu central de la Facultat de Medicina, té una superfície de 432 m2 amb 132 places de lectura i l’altra, amb 90 seients, està ubicada a la Unitat Docent de l’HUAV.

 

 

 

MENJADOR

Atès que alguns dies les activitats docents es perllonguen a la tarda perquè els estudiants puguin gaudir de més temps lliure, s’han adaptat unes zones de menjador gestionades pel Consell de l’Estudiantat.
En cadascuna de les dos unitats docents els estudiants tenen una zona de menjador, oberta en horari docent, equipada amb un microones, taules, coberts de plàstic i setrilleres on poden fer els àpats.

 

   Darrera modificació: