HISTÒRIA I MISSIÓ

 Descarregar Pdf

Història. La primera Facultat de Medicina de la corona d'Aragó i la quarta de la Península va ser creada a Lleida l'any 1300 pel rei Jaume II. Aquesta va ser l'única facultat de Catalunya fins a la seva dissolució, per raons polítiques, per part de Felip V en l'any 1717 amb el Decret de Nova Planta després de la guerra de Successió. Durant aquest llarg i fluctuant període de funcionament ininterromput, la facultat va ser artífex d'alguns fets rellevants: les primeres disseccions de cadàvers de la Península, la primera autòpsia legal i el primer llibre de salut pública escrit per Jaume d'Agramunt a la fi del segle XIV . Metges insignes com Guillem de Besiers, Jaume d'Agramunt i Arnau de Vilanova, que va donar nom a l'hospital universitari, van impartir les seves lliçons a la Facultat de Medicina de l'Estudi General de Lleida.

La reinstauració de la Facultat de Medicina a la Universitat de Lleida (FdMUdL) té els seus orígens en una de les extensions creades en el curs 197.778 per la Universitat de Barcelona (UB) per desviar una part dels milions d'estudiants que en aquells moments volien accedir a la formació mèdica. En la creació d'aquesta extensió contribuir moltes institucions locals com el Col·legi de Metges, l'Ajuntament i la Diputació Provincial. També va ajudar l'existència d'uns incipients estudis universitaris (Lletres, Dret i Magisteri) i d'un hospital, en aquell moment de segon nivell i en fase de creixement, amb una plantilla jove i motivada. La restauració dels estudis de Medicina de Lleida no va ser gens fàcil. Gràcies a l'Escola Normal de Lleida, que va facilitar l'ús de les seves aules i laboratoris, el curs 197.778 es van iniciar de nou els estudis de Medicina a Lleida. Uns anys despuéscurso 197.980, amb la remodelació de l'antic edifici dels Maristes del carrer Anselm Clavé, la Facultat va poder comptar amb un edifici propi, tot i que en pocs anys es va quedar petit. Al carrer Anselm Clavé es van crear els primers laboratoris d'investigació, una biblioteca i un petit estabulari. El condicionament dels locals cedits per l'ICS a la UdL en l'ala nord de l'edifici antic de l'Hospital Arnau de Vilanova (1988) i la construcció en 1990, per part de la UB, de l'edifici central als terrenys del recinte de l'Hospital Provincial (actualment Hospital de Santa Maria), cedits per la Diputació, van donar a la Facultat una nova dimensió i van permetre captar nou professorat amb un perfil investigador.

La creació d'una nova àrea docent (2008), amb un disseny d'espais adaptats a la metodologia pròpia de l'espai europeu i la construcció del centre de recerca de l'IRBLleida, han fet que la Facultat de Medicina pugui disposar d'unes instal·lacions que permeten desenvolupar i afrontar amb garanties els projectes docents i de recerca que requereix la societat del segle XX.

Missió. La Facultat de Medicina de Lleida té com a missió contribuir a la salut de la població mitjançant la formació de metges i la investigació biomèdica. La formació dels metges s'ha de fonamentar en la comprensió de les bases biològiques, socials, culturals i econòmiques dels conceptes de salut i de malaltia. S'ha de fomentar la formació de professionals amb un comportament ètic i humà, amb capacitat per inserir-se al sistema sanitari. Les activitats formatives han de dirigir-se a l'adquisició, el manteniment i l'actualització de les competències necessàries per a l'exercici de la medicina basada en l'evidència científica i en assumir el servei de la salut com una responsabilitat social, tot això estructurat segons els principis de la metodologia pedagògica corresponent. La Facultat de Medicina ha de contribuir al manteniment i a l'actualització dels postgraduats i ha d'aprofundir en el desenvolupament continu de l'exercici de la professió. La investigació ha de dirigir-se a l'aprofitament del capital intel·lectual per generar nous coneixements que permetin el desenvolupament de la pròpia institució i dels seus professionals. Així mateix, l'activitat investigadora ha de preveure com un aspecte prioritari de la Facultat la formació de futurs investigadors en els diferents àmbits de la biomedicina.

 Resultado de imagen de piedra facultad de medicina udl

 

   Darrera modificació: