Terminis administratius

TERMINI

DATES

SOL.LICITUD QUE HEU D’EMPRAR*

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

20 i 21 de setembre de 2022

4 i 5 d'octubre de 2022

Tràmit online, directament des de l’aplicació d’automatrícula i sense cap cost addicional

TEMPS PARCIAL

Fins el 12 de setembre de 2022 (**)

SOL.LICITUD D’ESTUDIS A TEMPS PARCIAL

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Del 19 al 23 de setembre de 2022

SOL.LICITUD D’AVALUACIÓ ALTERNATIVA

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

Del 20 al 22 de setembre de 2022

SOL.LICITUD D’AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (amb recàrrec)

A concretar

M5 AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA AMB ROTATORI, PRÀCTICUM (graus en Nutrició Humana i Dietètica i Ciències Biomèdiques), ASSIGNATURES AMB PREREQUISITS (grau en Nutrició Humana i Dietètica) i TFG per als alumnes que no complien els requisits a l’inici de curs i els compleixen al segon semestre

Del 24 al 28 de febrer de 2023

M5 AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

ANUL.LACIÓ DE MATRÍCULA

Fins el 30 de novembre de 2022

M1 ANUL.LACIÓ DE MATRÍCULA

RENÚNCIA D’ASSIGNATURES

·   Assignatures de primer semestre: fins el 4 de novembre de 2022

·   Assignatures anuals: fins el 14 de desembre de 2022

·   Assignatures de segon semestre: fins el 9 de març de 2023

M4 RENÚNCIA D’ASSIGNATURES

RECONEIXEMENT DE MATÈRIA TRANSVERSAL

·   Del 7 a l’11 de novembre de 2022

·   Del 13 al 17 de març de 2023

SOL.LICITUD DE RECONEIXEMENT DE MATÈRIA TRANSVERSAL

CANVI DE PLA (per al curs immediatament posterior)

Fins el 31 de maig de 2023

SOL.LICITUD DE CANVI DE PLA

COMPENSACIÓ PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

· Del 19 al 24 de juliol de 2023 (graus en Ciències Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica)

· Del 19 al 25 de setembre de 2023 (grau en Medicina)

SOL.LICITUD D’AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS D’ALTRES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES

 

· Del 5 a l’16 de setembre de 2022 (***)

· Del 11 al 17 d’abril de 2023

·   SOL.LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS A MEDICINA (per a estudiants de centres propis de la UdL)

·   SOL.LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS A MEDICINA (per a estudiants externs a la UdL)

TRASLLAT D’ENTRADA

Del 2 al 13 de maig de 2022

·   SOL.LICITUD DE TRASLLAT A MEDICINA (per a estudiants de centres propis de la UdL)

·   SOL.LICITUD DE TRASLLAT A  MEDICINA (per a estudiants externs a la UdL)

 

*Podeu trobar la sol.licituds específica per a cada tràmit fent clic en aquest enllaç. En el mateix enllaç teniu el manual d’instruccions per poder presentar correctament la sol.licitud per seu electrònica.

** Els alumnes que s’hagin de matricular a partir del 18 de setembre de 2022 hauran de presentar la sol.licitud de matrícula a temps parcial en el període ordinari de matrícula que tinguin assignat individualment. Les sol.licituds a temps parcial que es presentin després del termini que cada alumne tingui assignat implicaran la renúncia de les assignatures que no es cursin, sense dret a la devolució d'aquest import

*** L’estudiant de primer curs, nou ingrés, que accedeixi per preinscripció universitària amb posterioritat a la finalització d’aquest termini podrà presentar la sol.licitud de reconeixement de crèdits de titulacions universitàries prèvies en el termini de 5 dies a comptar des del dia següent al de l’assignació de plaça.

 

Us aconsellem que consulteu la Normativa acadèmica vigent abans de realitzar el tràmit a fi de conèixer de forma detallada les possibles restriccions administratives amb què us podeu trobar.

TERMINI

DADES

SOL.LICITUD QUE HEU D’EMPRAR*

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

•    20 i 21 de setembre de 2021

•    4 i 5 d’octubre de 2021

Tràmit online, directament des de l’aplicació d’automatrícula i sense cap cost addicional

TEMPS PARCIAL

Fins el 13 de setembre de 2021 (**)

SOL.LICITUD D’ESTUDIS A TEMPS PARCIAL

AVANÇAMENT      DE     CONVOCATÒRIA      PER

FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

Del 21 al 23 de setembre de 2021

SOL.LICITUD D’AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (amb recàrrec)

6, 7 i 8 d’octubre de 2021

M5 AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA AMB ROTATORI, PRÀCTICUM (graus en Nutrició Humana i Dietètica i Ciències Biomèdiques), ASSIGNATURES AMB PREREQUISITS (grau en Nutrició Humana i Dietètica) i TFG per als alumnes que no complien els requisits a l’inici de curs i els compleixen al segon semestre

Del 25 al 28 de febrer de 2022

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

ANUL.LACIÓ DE MATRÍCULA

Fins el 30 de novembre de 2021

M1 ANUL.LACIÓ DE MATRÍCULA

RENÚNCIA D’ASSIGNATURES

•   Assignatures de primer semestre: fins el 4 de novembre de 2021

•   Assignatures anuals: fins el 14 de desembre de 2021

•   Assignatures de segon semestre: fins el 9 de març de 2022

M4 RENÚNCIA D’ASSIGNATURES

RECONEIXEMENT DE MATÈRIA TRANSVERSAL

•   Del 2 al 5 de novembre de 2021

•   Del 14 al 18 de març de 2022

SOL.LICITUD    DE           RECONEIXEMENT           DE        MATÈRIA TRANSVERSAL

CANVI DE PLA

Fins el 15 de juny de 2022

SOL.LICITUD DE CANVI DE PLA

COMPENSACIÓ PER FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

•   Del 21 al 27 de juliol de 2022 (graus en Nutrició Humana i Dietètica i Ciències Biomèdiques)

•   Del del 19 al 23 de setembre de 2022 (grau en Medicina)

SOL.LICITUD D’AVALUACIÓ PER COMPENSACIÓ

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS D’ALTRES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES

•   Del 3 al 17 de setembre de 2021 (***)

•   Del 23 al 30 d’abril de 2021

•   SOL.LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS A

MEDICINA (per a estudiants de centres propis de la UdL)

•   SOL.LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS A

MEDICINA (per a estudiants externs a la UdL)

TRASLLAT D’ENTRADA

Del 14 al 25 de maig de 2021

•   SOL.LICITUD DE TRASLLAT A MEDICINA (per a estudiants de centres propis de la UdL)

•   SOL.LICITUD DE TRASLLAT A  MEDICINA (per a estudiants externs a la UdL)

 

*Podeu trobar la sol.licituds específica per a cada tràmit fent clic en aquest enllaç. En el mateix enllaç teniu el manual d’instruccions per poder presentar correctament la sol.licitud per seu electrònica.
** Els alumnes que s’hagin de matricular a partir del 13 de setembre de 2021 hauran de presentar la sol.licitud de matrícula a temps parcial en el període ordinari de matrícula que tinguin assignat individualment.
*** L’estudiant de primer curs, nou ingrés, que accedeixi per preinscripció universitària amb posterioritat a la finalització d’aquest termini podrà presentar la sol.licitud de reconeixement de crèdits de titulacions universitàries prèvies en el termini de 5 dies a comptar des del dia següent al de l’assignació de plaça.


Us aconsellem que consulteu la Normativa acadèmica vigent abans de realitzar el tràmit a fi de conèixer de forma detallada les possibles restriccions administratives amb què us podeu trobar.