Màster interuniversitari per formar científics de dades de salut

Hi participa la UdL amb sis universitats catalanes, una de francesa i empreses

Descarregar Pdf
brett-jordan-CC-BY-4.0-Deed
FOTO: Brett Jordan (CC BY 4.0 Deed)
El curs vinent, les universitats Rovira i Virgili (URV), de Lleida, Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya i Vic-Central de Catalunya impartiran un màster virtual destinat a formar científics i científiques de dades de l'àmbit de la salut amb l'objectiu de millorar l'assistència sanitària. Coordinat per la URV, es tracta del Màster oficial en Ciència de Dades de Salut, que sorgeix de la reconversió del Màster interuniversitari en ciència de dades biomèdiques que, al 2022, es va convertir en el primer oficial especialitzat en aquesta disciplina a Europa.
 
El nou màster, que ha incorporat la universitat francesa de Grenoble Alps, ha obtingut 1,2 milions d'euros fins al 2027 de l'EIT Health de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia, destinats a intensificar les competències en innovació i emprenedoria dels científics de dades especialitzats en l’àmbit clínic. L'ajut de l’EIT Health permetrà a més de la millora específica del mòdul d’emprenedoria i innovació, l’adquisició, en un futur, d’equipament per treballar específicament amb tècniques avançades d’intel·ligència artificial. A més de les universitats esmentades, també hi participen el Barcelona Health HubBioinformatics Barcelona, i les empreses Amgen Spain i Amgen Research Munich.
 
El màster en Ciència de Dades de Salut es posa en marxa amb 80 places adreçades a graduats i a graduades de l’àmbit de l’enginyeria i la bioinformàtica i d'altres perfils de caire tècnic i científic. Les persones seleccionades seguiran un programa formatiu en ciència de dades de salut on, partint de les diferents tipologies de dades generades de l’activitat assistencial i de recerca en un entorn clínic, es veuran els temes ètics, de privacitat i legals que les regulen, les tecnologies per gestionar-les i tractar-les, i els enfocaments específics per a la seua anàlisi en diferents dominis de la biomedicina. 
 
El màster en modalitat en línia síncrona i en horari de tardes, consta de 20 crèdits en anglès i ofereix per primer cop un Business Lab per aprendre a convertir una idea en una solució escalable. També inclou l’assignatura Ciutadans i pacients i una estada en empreses internacionals, a més d'ampliar les assignatures optatives. Pel que fa al bloc d’emprenedoria i innovació, disposarà de més recursos per a l’escola d’estiu, on l’estudiantat es troba presencialment per posar en pràctica els coneixements apresos i per trobar solucions als reptes que els proposen tant personal sanitari com associacions de pacients que participen en el curs. La modalitat
 
TEXT: Unitat de Cultura Científica i la Innovació de la URV / Premsa UdL

NOTÍCIES RELACIONADES: