Descarregar Pdf

Sol·licitud d'espais

L'oficina docent constitueix la secció administrativa del Cap d'Estudis i que dóna suport tècnic a l'organització de la docència de la Facultat de Medicina. La reserva d'aules i la documentació relacionada amb els programes formatius de la Facultat s'han de tramitar a través d'aquesta oficina.

 


Programació docent
Mail: oficinadocent@fmedicina.udl.cat
Telèfon contacte: 973 702429

 

Accés a l'Eina de Gestió d'Espais Comuns del Campus Virtual

   Darrera modificació: