Descarregar Pdf

 

La Facultat de Medicina es localitza en el Campus de la Salut de la Universitat de Lleida. Es divideix en dues unitats docents, on es desenvolupen activitats docents i científiques.

La FM se localiza en el Campus de la Salud. Posee dos unidades docentes donde se desarrolla la actividad docente y científica:

La unitat docent de l’Hospital Universitario Santa María (HUSM)  

La unitat docent de l’Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV).

Actualment, la FM disposa d’us espais moderns i adaptats al model d’aprenentatge establert per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Aquests espais estan equipats amb la darrera generació d’equipaments docents i de recerca i compta amb la Biblioteca del campus de la Salut, sales d’estudi, aules d’informàtica, sala de dissecció, laboratoris de pràctiques i d’investigació, aules d’habilitats mèdiques i instal·lacions per a la simulació del pacient en situacio crítica. Aquest sistema organitzatiu permet optimitzar la relació professor-alumnes amb un millor aprenentatge pràctic i es favoreix la implicació de més capital humà en les tasques docents, investigadores i assistencials per tal de garantir un millor qualtiat docent.

La unitat docent de l’Hospital Universitario Santa María (HUSM)

La seu central de la Facultat de Medicina està situada dins el recinte de l'Hospital Universitari de Santa Maria, on, a més de les unitats administratives i el Deganat, s'imparteixen els primers cursos del grau de Medicina i els graus de Ciències Biomèdiques i Nutrició Humana i Dietètica. A més, en aquest espai s’hi troba la biblioteca del Campus de Ciències de la Salut, la sala d'estudis, el servei d'informàtica, les aules d'informàtica, els laboratoris de pràctiques, la sala de dissecció, l'osteoteca i l'Aula Magna. 

 

  

Dades de contacte

Facultat de Medicina (Recinte de l'Hospital Santa Maria)  

C/ Montserrat Roig, 2 - 25008 Lleida

Tel. 973702400

 

Unitats administratives

https://www.medicina.udl.cat/ca/facultat/organitzacio/#administracio-campus

https://www.medicina.udl.cat/ca/facultat/organitzacio/#secretaria-del-deganat

https://www.medicina.udl.cat/ca/facultat/organitzacio/#secretaria-del-negociat-academic-campus

https://www.medicina.udl.cat/ca/facultat/organitzacio/#serveis-comuns-campus

https://www.medicina.udl.cat/ca/facultat/organitzacio/#negociat-economic-campus

https://www.medicina.udl.cat/ca/facultat/organitzacio/#gestora-de-qualitat-i-suport-a-la-direccio

 

 

Unitat docent HUAV

En la unitat docent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) s’imparteixen els cursos superior dels graus de Medicina i Ciències Biomèdiques. Aquesta unitat va ser inagurada l’any 2008 i està dissenyada amb espais per dur a terme la metodología docente que deriva del Pla de Bolonia, una sala d’estudis, tres aules d’informàtica, l’aula de simulació i l’aula d’habilitats clíniques, així com un import número de seminaris per al treball en grups reduits.

   Darrera modificació: