Serveis

 Descarregar Pdf

La Facultat de Medicina i els edificis annexos del Campus de Ciències de la Salut disposen dels següents serveis a l'abast de l'estudiantat:

  • Sala de dissecció i osteoteca
  • Biblioteca i sales d'estudi
  • Menjador

Així mateix en el Campus de Ciències de la Salut, s'hi ubiquen alguns dels Serveis Científico tècnics de la Universitat de Lleida que donen suport als grups de recerca:

SALA DE DISSECCIÓ I OSTEOTECA

L'estudi de l'anatomia és un dels aspectes més importants dins de la formació mèdica. La seua importància no es pot subestimar, ja que el coneixement estableix la base per a la investigació mèdica i la millora dels tractaments actuals. L'aprenentatge de l'anatomia es basa fonamentalment en l'estudi del cadàver humà. Així, la decisió d'un individu de donar el seu cos per a la docència i investigació anatòmiques és considerada com una contribució vital per a la comprensió i l'avenç de la ciència mèdica general. La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual, en el moment de la defunció, la persona cedeix el seu cos per a la docència i la investigació en l'àmbit de l'anatomia humana i la medicina.

Instal·lacions

Les instal·lacions per a l'aprenentatge de l'anatomia humana de la Facultat de Medicina de Lleida consten de: Un espai d'osteoteca, amb 6 taules hexagonals d'estudi (12 peces modificables), 4 negatoscopis (2 de 4 cossos i 2 de 2 cossos), un sistema de projecció per ordinador (ordinador, canó i pantalla), connexió a Internet (Wi-Fi) i una pissarra. Una sala de dissecció amb tres estances:

  • Àrea d'entrada i sortida, amb penja-robes i rentamans.
  • Àrea docent, amb taules de dissecció (amb plènum de ventilació i il·luminació), una taula de microdissecció, negatoscopis (de 4 cossos cada un), sistema d'audiovisuals connectat a internet.
  • Àrea tècnica, amb tots els aparells i dispositius necessaris per preparar i emmagatzemar els cadàvers i les disseccions (incloent-hi les cambres frigorífiques amb sistema de safates) 

 


Activitats que s'ofereixen

Les activitats que es porten a terme a la sala de dissecció i a l'osteoteca consisteixen en:

  • Pràctiques d'anatomia humana per als estudiants de les assignatures que imparteix l'Àrea d'Anatomia i Embriologia Humana en diverses titulacions, principalment Medicina.
  • Disseccions lliures dels estudiants de Medicina tutorades per professors de l'àrea
  • Disseccions lliures de metges que vulguin aprofundir en el coneixement d'alguna regió anatòmica concreta o d'alguna tècnica quirúrgica específica

Per accedir a les activitats d'aquestes dependències, cal dirigir-se al personal docent de la unitat responsable de l'activitat o directament al coordinador de la sala de dissecció i l'osteoteca.

Història

La dissecció de cossos humans constitueix un dels recursos docents més antics utilitzats en l'aprenentatge d'anatomia. La tradició de la dissecció es remunta a l'època d'Hipòcrates (Grècia, segles VI-IV aC) i, més tard, es va constituir com una pràctica reglada a l'escola d'Alexandria (Egipte, al voltant del segle III aC), on l'estudi de l'anatomia humana es fonamentava en la dissecció de cadàvers (Laín Entralgo, 2001).

Segles després de la regressió i l'abandonament de la dissecció a causa de les prohibicions religioses, aquesta pràctica va tornar a aparèixer a Europa a finals de l'edat mitjana en diverses universitats (primeres universitats europees o Studium Generale), en què destaca la de Bolonya (fundada en 1158), que va ser la primera que va iniciar disseccions humanes públiques en 1302 (Nogales-Espert, 2004). A la Facultat de Medicina de l'Estudi General de Lleida, fundada l'any 1290 per Jaume II, és on es van practicar les primeres disseccions de cadàvers a la Península, des del 1391 (Nogales-Espert, 2004), i la primera autòpsia legal (Camps i Clemente, 2001; Díaz de Terán, Rev. Arbil 89).

L’aprenentatge de l’anatomia a la UdL al segle XXI

Avui dia, la millor eina didàctica per aprendre anatomia continua sent la dissecció de cadàvers, però l'elevat cost d'aquesta pràctica i la manca de professionals han obligat moltes facultats a treballar amb programari i a fer pràctiques amb models anatòmics. La Facultat de Medicina de Lleida, fidel a la seua tradició, té unes instal·lacions modernes que permeten oferir pràctiques de dissecció d'una excel·lent qualitat als seus alumnes. Adaptada als temps, l'ensenyament de l'anatomia a Lleida no solament inclou l'estudi de cadàvers i peces dissecades, sinó també l'estudi de seccions anatòmiques i de les seues corresponents imatges mèdiques (tomografia i ressonància, entre altres).

A més a més, a l'osteoteca annexa a la sala de dissecció els alumnes disposen de models anatòmics i poden estudiar les peces òssies que constitueixen l'esquelet humà, i aprenen així a reconèixer-ne l'estructura normal en imatges radiològiques. Aquest espai té un disseny d'aula-seminari i està destinat a la realització de seminaris, activitats formatives complementàries a la dissecció i pràctiques relacionades amb l'aparell locomotor i altres sistemes. També hi ha material informàtic per complementar l'estudi anatòmic.

BIBLIOTECA I SALES D'ESTUDI

Biblioteca Jaume d'Agramunt

La Biblioteca de Ciències de la Salut Jaume d'Agramunt està ubicada a la seu central de la Facultat, al recinte de l'Hospital de Santa Maria. Té una superfície de 725 m2 i disposa de 182 places de lectura. El seu fons bibliogràfic consta de 19.700 volums relacionats amb l'àmbit de les ciències mèdiques, la biomedicina, la biotecnologia, la nutrició humana i la infermeria, i de 235 títols de revistes especialitzades en suport paper. A més, la biblioteca ofereix accés, a través de la seua pàgina web, a la consulta del Catàleg de la UdL i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), i a més de 18.700 recursos electrònics de pagament i més de 16.000 recursos electrònics gratuïts que formen part de la Biblioteca Digital. D'aquests, més de 6.500 títols de revistes electròniques i més de 60 recursos electrònics pertanyen a l'àmbit de les ciències de la salut. També s'ofereix un Servei d'Obtenció de Documents (SOD), accés a Internet (24 ordinadors), revistes digitals i bases de dades, una sala d'audiovisuals, un servei de fotocòpies i un protocol de formació d'usuaris. La biblioteca té una sala de reprografia i una sala de formació d'usuaris, que conté la secció de material audiovisual amb els equips adients per a la seua consulta. I distribuïts per tota la biblioteca hi ha un total de 24 ordinadors connectats a la xarxa de la UdL i amb accés a Internet.

 
 

Sales d'Estudis

 

La Facultat disposa de dos aules excel·lents d’estudis, còmodes, lluminoses i molt agradables que estan sempre plenes d’estudiants treballant-hi. Una d’aquestes sales està ubicada a la seu central de la Facultat de Medicina, té una superfície de 432 m2, 132 places de lectura i està oberta cada dia de l’any, les 24 hores del dia; l’altra, amb 90 seients, està ubicada a la Unitat Docent de l’HUAV, oberta de 8 del matí a 9 del vespre.

 

 

 

MENJADOR

Atès que alguns dies les activitats docents es perllonguen a la tarda perquè els estudiants puguin gaudir de més temps lliure, s’han adaptat unes zones de menjador gestionades pel Consell de l’Estudiantat.
En cadascuna de les dos unitats docents els estudiants tenen una zona de menjador, oberta en horari docent, equipada amb un microones, taules, coberts de plàstic i setrilleres on poden fer els àpats.

 

   Darrera modificació: