Donació del cos a la Ciència

 Descarregar Pdf
 

L'estudi de l'anatomia és un dels aspectes més importants dins de la formació mèdica. La seua importància no es pot subestimar, ja que el coneixement estableix la base per a la investigació mèdica i la millora dels tractaments actuals. L'aprenentatge de l'anatomia es basa fonamentalment en l'estudi del cadàver humà. Així, la decisió d'un individu de donar el seu cos per a la docència i investigació anatòmiques és considerada com una contribució vital per a la comprensió i l'avenç de la ciència mèdica general. La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual, en el moment de la defunció, la persona cedeix el seu cos per a la docència i la investigació en l'àmbit de l'anatomia humana i la medicina.

 

1. Què cal saber sobre el procés de donació?
 • La donació és un acte personal, voluntari i totalment altruista.
 • El donant en cap cas rep compensacions econòmiques per la seua donació.
 • Els cossos donats es destinen a la docència i la recerca, i mai tenen un ús diferent dels esmentats.
 • La persona donant ha d’informar la família i les persones que l’atenguin de la seua voluntat de donar el cos perquè sàpiguen com han d’actuar.
 • La donació implica que, un cop es produeix la defunció, el cos ha d’arribar a la sala de dissecció amb la major rapidesa possible abans que no hagin passat vint-i-quatre hores. Això implica que no es pugui fer la vetlla o l’enterrament del difunt.
 • El trasllat del cos del donant des del lloc on es produeix la defunció fins a la sala de dissecció és assumit per la Unitat d’Anatomia Humana de la Facultat de Medicina, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries.
 • En qualsevol cas, la Unitat d’Anatomia humana es reserva el dret de revocar una donació per motius logístics del servei o bé per algun dels criteris d’exclusió.
 
 
2. Com es fa el procés de donació?

S'han de tenir els següents requisits:

 • S'ha de ser major d'edat.
 • S'ha d'estar en ple ús de les facultats mentals.
 • La donació s’ha de fer mitjançant l’ellaboració d’el Document de Voluntats Anticipades (DVA) i el seu posterior registre seguint els passos detallats més endavant.

Per tal de formalitzar el document de voluntats anticipades, podeu descarregar-vos els fitxers següents:

En el moment de la defunció cal que, abans de 24 horas, la família o responsable legal es fiqui en contacte amb:

 • Serveis Funeraris de Lleida, telèfon 639369376 (actiu 24 hores)
 • Facultat de Medicina de Lleida, telèfon 973702400 (actiu 24 hores)
 
 
   Darrera modificació: