"Toma conCIENCIA"

LLeida-1
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Aula Magna de la Facultat de Medicina
Organitza:
Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i el Consell General de Dietistes-Nutricionistes d'Espanya
Inici:

Agenda