BEQUES I AJUTS

 Descarregar Pdf

 

El servei de beques i ajudes a l'estudi depèn del Vicerectorat d'Estudiantat, que ofereix assessorament en beques nacionals i internacionals, entre les quals
destaquen les beques de formació de la UdL (per a la col·laboració en serveis universitaris), les ajudes de viatge, ajudes culturals, ajudes per a estudiants amb
necessitats especials, beques d'allotjament, beques Premis Octubre, beques MEC, beques AGAUR, beques Sèneca, beques DRAC, programa Erasmus, entre
d'altres.
Més informació sobre beques, a la secció de beques de la UdL.


AJUTS PER A PROGRAMES DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 

 

 

El servicio de becas y ayudas al estudio depende del Vicerrectorado de Estudiantes, que ofrece asesoramiento en becas nacionales e internacionales, entre las que
destacan las becas de formación de la UdL (para la colaboración en servicios universitarios), las ayudas de viaje, ayudas culturales, ayudas para estudiantes con
necesidades especiales, becas de alojamiento, becas Premios Octubre, becas MEC, becas AGAUR, becas Séneca, becas DRAC, programa Erasmus, entre
otros.


Más información sobre becas, en la sección de becas de la UdL.


AJUDAS PARA PROGRAMAS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

   Darrera modificació: