Un estudi de l'Arnau de Vilanova Facilita el diagnòstic del dolor abdominal agut

Ha aplicat un mètode estadístic basat en arbres de classificació que permet el diagnòstic de patologies intrabdominals amb un marge mínim d’error

Descargar pdf