Descargar pdf

Programes de mobilitat per a PDI

 

Informació sobre els programes de mobilitat a l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL

Sol·licitud de convenis bilaterals

Un conveni bilateral és el marc de col·laboració entre la UdL i una universitat estrangera amb la finalitat d'establir intercanvi d'estudiantat, professorat i PAS. També és una eina per estalir col·laboració en recerca.

Convenis vigents

   Última modificación: