REUNIÓ DEGANS DE MEDICINA DE CATALUNYA

Download Pdf

Divendres, 28 de juliol de 2017, a les 10h. va tenir lloc la reunió de Degans de Medicina de Catalunya amb el següent ordre del dia:

1. Prova complementària d'accés de les Facultats catalanes.

2. Exclusivitat dels Convenis Universitat-Centres Mèdics Associats(que no formen part de la Unitat Docent)

3. Places vinculades clíniques a 9 crèdits.

4. Utilització del quaderns de preparació del MIR

5. Torn obert de paraules