"Toma conCIENCIA"

LLeida-1
Event information
Place:
Aula Magna
Organizing:
Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i el Consell General de Dietistes-Nutricionistes d'Espanya
Start date:

Agenda