TERMINIS ADMINISTRATIUS

 Descarregar Pdf

RECONEIXEMENT D’ESTUDIS (CONVALIDACIONS)

1r termini

Del 3 al 17 de setembre de 2018

Resolució: mes d'octubre

2n termini

Del 16 al 30 d' abril de 2019

Documentació:

- Sol·licitud

- Certificat acadèmic personal

- Fotocòpia segellada del pla d’estudis

- Fotocòpia segellada dels programes de les assignatures superades

 

TERMINI DE RENÚNCIA D’ASSIGNATURES

Assignatures del primer semestre: fins al 2 de novembre de 2018

Assignatures anuals: fins al 12 de desembre de 2018

Assignatures del segon semestre: fins al 8 de març de 2019

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Termini: fins al 14 de desembre de 2018

 

RECONEIXEMENT DE LA MATÈRIA TRANSVERSAL

1r Termini            

Del 19 al 30 de novembre de 2018

2n Termini

Del 18 al 29 de març de 2019

Documentació:

-  Còpia i originals dels certificats de les activitats a reconèixer

 

TRASLLATS D’EXPEDIENTS (ENTRADA)

Termini

del 19 d' abril al 7 de maig de 2018

Documentació:

- Sol·licitud

- Certificat acadèmic personal

- Fotocòpia segellada del pla d’estudis

- Fotocòpia segellada dels programes de les assignatures superades.

   Darrera modificació: