Descarregar Pdf

PLACES OFERTADES DE TRASLLAT D'EXPEDIENT CURS 2020-2021

GRAU EN MEDICINA.......................................10 PLACES

GRAU EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES...................8 PLACES

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA.....10 PLACES

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

- Del 15 al 25 de maig de 2020: Sol.licituds de TRASLLAT D'EXPEDIENT (via reconeixement de crèdits d'estudis universitaris cursats en territori nacional)

 

-  Del 16 al 30 d'abril de 2020. Sol.licituds de CONVALIDACIONS totals o parcials d'estudis universitaris cursats a l'estranger.

 

- Del 16 al 30 d'abril de 2020.Sol.licituds de RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (alumnat que ja està cursant estudis a la Facultat de Medicina i té altres estudis universitaris previs que vol reconèixer).

 

 

 Procediment i Criteris d'admissió als estudis de grau en la Facultat de Medicina

   Darrera modificació: